Sobota, 15 Sierpnia 2020
Działanie 6.3 PO KL Najtrudniejszy pierwszy krok:

„Najtrudniejszy pierwszy krok” – aktywizujemy bezrobotnych

     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich został przygotowany projekt pn. "Najtrudniejszy pierwszy krok".  Beneficjentem – projektodawcą jest Gmina Aleksandrów Kujawski, która w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
     Inicjatorem całego przedsięwzięcia byli sołtysi z terenu gminy, którzy zwrócili się z prośbą o możliwość organizacji pomocy dla osób z terenu naszej gminy poszukujących pracy.
     Pomoc ta głównie miała dotyczyć nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz w związku z ograniczonym dostępem do Internetu na terenach wiejskich, nabycia umiejętności korzystania z technologii informatycznych.
     I tak celem projektu stał się wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych.
     Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez utworzenie Biura Aktywizacji Zawodowej czynnego w godzinach pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach którego każdy zainteresowany uzyska indywidualną pomoc  m.in. w zakresie:

  • nabycia umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • zapoznania się z zasadami skutecznej prezentacji przed pracodawcą,
  • przysługujących prawach i obowiązkach.

     Wszyscy uczestnicy projektu, oprócz fachowej wiedzy pracownika Biura Aktywizacji Zawodowej będą mogli skorzystać z pomocy przy napisaniu i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej do przyszłego pracodawcy, a dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim uzyska informację na temat obecnych ofert pracy.
     Ponadto w ramach projektu zorganizowany zostanie cykl czterech seminariów na terenie gminy dla wszystkich mieszkańców w zakresie:

  • różnorodnych form instrumentów aktywizacyjnych,
  • dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych.

     W ramach projektu zorganizowana zostanie również konferencja promująca projekt oraz informująca mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski o powstaniu Biura Aktywizacji Zawodowej oraz zakresie jego działalności. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, jego przedstawiciel przedstawi uczestnikom konferencji wszelkie możliwości związane z poszukiwaniem pracy oraz zakres działania Urzędu Pracy.
     Termin konferencji planowany jest na ostatni tydzień marca. Wszystkich zainteresowanych organizatorzy serdecznie zapraszają.


ilustracja   ilustracja    ilustracja


Projekt ”Najtrudniejszy pierwszy krok” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS