Sobota, 15 Sierpnia 2020
Działanie 5.2 PO KL Aleksandrów Kujawski - gmina, w której stawia się na jakość:

ilustracja

     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej został opracowany projekt pn. "Aleksandrów Kujawski - gmina, w której stawia się na jakość", którego projektodawcą jest Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski.

     Projekt realizowany będzie od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2011 r.

     Celem ogólnym projektu jest podniesienie do 2011 r. jakości zarządzania i obsługi klientów w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawski. Cel ten będzie realizowany poprzez 4 cele szczegółowe:

  1. Podniesienie jakości zarządzania i sprawności funkcjonowania urzędu przez wdrożenie do 2011 r. systemu ISO 9001:2009 oraz przeszkolenie kadry kierowniczej i wszystkich pracowników (33 osoby) urzędu w zakresie ISO.
     
  2. Podniesienie do 2010 r. kompetencji zawodowych urzędników, w tym kompetencji „miękkich” 12 pracowników (w tym 6 kobiet) urzędu poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, skutecznego liderowania oraz oceny i motywowania pracowników oraz umiejętności językowych 26 pracowników (w tym 16 kobiet) urzędu przez przeprowadzenie szkoleń językowych w formule blended learning.
     
  3. Większe otwarcie urzędu do 2011 r. na lokalną społeczność przez podjęcie cyklu działań umożliwiających systematyczne badanie satysfakcji klientów oraz zacieśnienie relacji z organizacjami pozarządowymi w gminie.
     
  4. Wypracowanie do 2011 r. właściwego systemu rozwoju pracowników urzędu gminy przez działania ukierunkowane na opracowanie kart opisu stanowisk oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych.


ilustracja


Projekt "Aleksandrów Kujawski - gmina, w której stawia się na jakość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS