Poniedziałek, 17 Lutego 2020
Dokumenty do pobrania:


MATERIAŁY INFORMACYJNO PROMUJĄCE EDUKACJE PRZEDSZKOLNĄ
(spotkania)

 

ilustracjaDeklaracja uczestnictwa w projekcie - ( plik PDF ilustracja)

ilustracjaKwestionariusz osobowy uczestnika projektu - ( plik PDF ilustracja)

ilustracjaLista obecności na spotkaniu - ( plik PDF ilustracja)


 MATERIAŁ PROMOCYJNE
 

ilustracjaPlakat promocyjny "Lepszy START - lepsza przyszłość" - ( plik PDF ilustracja)

ilustracjaUlotka informacyjno-promocyjna - ( plik PDF ilustracja) MATERIAŁY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 

ilustracjaD e k l a r a c j a   u c z e s t n i c t w a   w   p r o j e k c i e

ilustracjaPlik PDF - wersja kolorowa

ilustracjaPlik PDF - wersja monochromatyczna

ilustracjaPlik DOC - wersja kolorowa (formularz do wypełnienia)

ilustracjaPlik DOC - wersja monochromatyczna (formularz do wypełnienia)

(UWAGA szare tło pól w formularzu nie jest widoczne po wydrukowaniu)

ilustracjaK a r t a   z g ł o s z e n i a   d z i e c k a

ilustracjaPlik PDF - wersja kolorowa

ilustracjaPlik PDF - wersja monochromatyczna

ilustracjaPlik DOC - wersja kolorowa (formularz do wypełnienia)

ilustracjaPlik DOC - wersja monochromatyczna (formularz do wypełnienia)

(UWAGA szare tło pól w formularzu nie jest widoczne po wydrukowaniu)

ilustracjaK w e s t i o n a r i u s z   o s o b o w y   u c z e s t n i k a   p r o j e k t u

ilustracja Plik PDF - wersja kolorowa

ilustracja Plik PDF - wersja monochromatyczna

ilustracjaPlik DOC - wersja kolorowa (formularz do wypełnienia)

ilustracjaPlik DOC - wersja monochromatyczna (formularz do wypełnienia)

(UWAGA szare tło pól w formularzu nie jest widoczne po wydrukowaniu)


 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
 

ilustracjaE w i d e n c j a   d y p lo m ó w

ilustracja Plik PDF - wersja kolorowa

ilustracja Plik PDF - wersja monochromatyczna

ilustracjaPlik DOC - wersja kolorowa (formularz do wypełnienia)

ilustracjaPlik DOC - wersja monochromatyczna (formularz do wypełnienia)

(UWAGA szare tło pól w formularzu nie jest widoczne po wydrukowaniu)

ilustracjaWzór pisma (wersja kolorowa) - ( plik DOCilustracja)

ilustracjaWzór pisma (wersja monochromatyczna) - ( plik DOCilustracja)

ilustracjaWytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach
             Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ( plik PDF ilustracja)


ilustracja


Projekt Lepszy START - lepsza przyszłość współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS