Sobota, 30 Maja 2020
80-lecie OSP w Opoczkach:

     21 czerwca 2008 roku przy remizie OSP w Opoczkach odbyła się uroczystość związana z obchodami 80-lecia oraz przekazania i poświęcenia sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoczkach.
     Dowódcą uroczystości był druh Grzegorz Bednarski, na rozpoczęcie złozył on meldunek o gotowości Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego OSP Panu Marianowi Mikołajczakowi, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów i powitał przybyłych strażaków. Kolejno została wciągnięta flaga na maszt przy dźwiękach hymnu Polski. W skład pocztu flagowego wchodzili:

 • druh Krzysztof Lewandowski dowódca pocztu
 • druh Paweł Jaskrowski flagowy
 • druh Michał Stępniewski asystent

     Kilka słów powitania do zebranych skierował Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Pan Andrzej Olszewski. Następnie Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru druh Tomasz Michalski odczytał Akt Fundacji Sztandaru i przekazał go Prezesowi OSP Opoczki druhowi Zenonowi Lewandowskiemu.
     Kolejno nastąpiło wbijanie symbolicznych gwoździ i wpisy do kroniki aby uwiecznić to historyczne wydarzenie.

ilustracja

Druh Grzegorz Bednarski składa meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości
Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego OSP druhowi Marianowi Mikołajczakowi

ilustracja

Przegląd pododdziałów i przywitanie się ze strażakami

ilustracja

Wciągnięcie flagi państwowej na maszt

ilustracja

Przemówienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Andrzeja Olszewskiego

ilustracja

Druh Tomasz Michalski odczytuje Akt Fundacji Sztandaru jednostki OSP w Opoczkach

ilustracja

Hołd sztandarowi oddaje Kapelan Powiatowy OSP Ks. Andzej Zdzienicki

ilustracja

Po symbolicznym wbicu gwoździa w sztandar dokonywano również pamiatkowego wpisu do kroniki. Na zdjęciu wpisu dokonuje Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim Andrzej Hryciuk

ilustracja

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Gminna Orkiestra Dęta
im. Ks. Jana Matusiaka z Ostrowąsa pod batutą Romana Organiściaka

     Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Marian Mikołajczak odczytał Akt Nadania Sztandaru i przekazał go Prezesowi OSP Opoczki druhowi Zenonowi Lewandowskiemu, który następnie oddał go pocztowi sztandarowemu, w skład którego weszli:

 • druh Dariusz Lewandowski
 • druh Sławomir Juszczyński
 • druh Zbigniew Juszczyński

     Jednostka OSP Opoczki została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Następnie zasłużeni działacze i członkowie OSP Opoczki za swoją długoletnią i nienaganną służbę społeczną w seregach OSP otrzymali zaszczytne odznaczenia. Odznaczeń dokonali: Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Pan Marian Mikołajczak, Prezes Zarządu Powiatowego OSP Pan Piotr Marciniak oraz Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Pan Andrzej Olszewski.

ilustracja

Akt Nadania Sztandaru jednostce OSP w Opoczkach odczytuje Prezes Zarządu
Wojewódzkiego OSP druh Marian Mikołajczak

ilustracja

Przekazanie sztandaru w ręce Prezesa OSP Opoczki druha Zenona Lewandowskiego

ilustracja

Prezes OSP Opoczki przekazuje sztandar pocztowi sztandarowemu

ilustracja

Jednostka OSP w Opoczkach została odznaczona Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

ilustracja

Zasłużeni działacze i członkowie OSP otrzymali zaszczytne odznaczenia

ilustracja

Zasłużeni działacze i członkowie OSP otrzymali zaszczytne odznaczenia

     Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali następujący druhowie:

 • Eugeniusz Błaszczyk
 • Henryk Czarnecki
 • Andrzej Ciemny
 • Mieczysław Biegała
 • Ryszard Litwicki
 • Marian Marciniak
 • Stanisław Rzepecki

     Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali następujący druhowie:

 • Wojciech Bednarski
 • Florian Marciniak
 • Jan Stronikowski
 • Franciszek Sobieraj
 • Zdzisław Stępniewski
 • Jan Jastrowski
 • Arkadiusz Staniszewski

     Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali następujący druhowie:

 • Dariusz Lewandowski
 • Jan Niewiadomski
 • Tadeusz Ofiarski
 • Paweł Marciniak
 • Ryszard Juszczyński
 • Grzegorz Bednarski
 • Tomasz Michalski
 • Sławomir Juszczyński
 • Krzysztof Lewandowski
 • Jarosław Juszczyński

     Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim odznakę Wzorowy Strażak otrzymali następujący druhowie:

 • Grzegorz Lewandowski
 • Zbigniew Juszczyński
 • Paweł Jastrowski
 • Michał Stępniewski
 • Daniel Kretkowski

     Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego w Aleksandrowie Kujawskim wyróżnieni zostali następujący druhowie:

 • Jan Stolarski
 • Zanon Lewandowski
 • Jerzy Bącalski

     Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego nadano odznaki młodzieżowe, które otrzymali następujący druhowie:

 • Marian Leandowski
 • Jakub Buczek
 • Maksymilian Buczek
 • Paweł Michalski
 • Damian Marciniak
 • Adam Marciniak
 • Damian Staniszewski
 • Radosław Biegała
 • Łukasz Bednarski

     Na zakończenie słowa podziękowania pod adresem wszystkich, którzy mieli udział w organizacji i sprawnym przeprowadzeniu uroczystości skierował Prezez OSP Opoczki druh Zenon Lewanodowski. 
     Następnie wszyscy zebrani przy dzwiękach orkiestry dętej prześli do kościała w Grabiu. Mszę świętą, na której dokonano poświęcenia nowego sztandaru jednostki OSP Opoczki odprawili Proboszcz Parafii Grabie ks. Kanonik Kazimierz Pilarski oraz Ks. Andrzej Zdzienicki Kaspelan Powatowy.

ilustracja

Przemówienie Prezesa Zarządu Wojewódziego Ochotniczych Straży Pożarnych
druha Mariana Mikołajczaka

ilustracja

Przekazanie pamiątkowej statułetki jednostce OSP Opoczki

ilustracja

Przemówienie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego druha Piotra Marciniaka

ilustracja

Przemówienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej druha Tomasza Kubika

ilustracja

Przemówienie i podziękowania Prezesa OSP Opoczki druha Zenona Lewandowskiego

ilustracja

Przemarsz do kościoła w Grabiu

ilustracja

Mszę świętą celebrowali: ks. Kanonik Kazimierz Pilarski Proboszcz Parafii
pw św. Wacława w Grabiu oraz ks. Andrzej Zdzienicki Kapelan Powiatowy OSP

ilustracja

Poświęcenie sztandaru jednostki OSP w Opoczkach

     Po oficjalnych uroczystościach odbył się piknik rodzinny i zabawa ludowa.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS